Electrolux tvättmaskiner,Podab tvättmaskiner,Miele tvätt&tork

Tvättstugan har länge varit ett självklart inslag i svenska flerbostadshus. Men på senare år har tvättstugan utmanats och ofta valts bort till förmån för en tvättpelare i varje lägenhet. Anledningen stavas bekvämlighet, men studier visar att det både är dyrare och får stora konsekvenser för miljön. Frågan vi måste ställa oss är: har vi råd att vara bekväma?

-Våra LE (lågenergi)-produkter sänker förbrukningen med upp till 60%. Det gör stor skillnad. Idag har vi t ex kunder som upptäckt att de kan få loss energi som motsvarar ett par laddstolpar för elbilar, helt enkelt genom att byta ut befintlig utrustning i tvättstugan mot moderna lågenergiprodukter.

Att tvättstugan är bättre för miljön är inte taget ur luften, utan stöds av forskningen. För några år sedan presenterade Linköpings Universitet studien ”En jämförande studie över miljökonsekvenser och ekonomiska potentialer i tvättstugan”. Den visar tydligt att en gemensam tvättstuga är att föredra, både ur miljömässig och ekonomisk synpunkt.

I exemplet ovan blir den totala miljöbelastningen cirka 10-30 procent lägre om man väljer tvättstuga framför tvättmaskin i varje lägenhet. Även den totala livscykelkostnaden (LCC) minskar med cirka 60 procent.